فرق ورق فابريك و برش خورده چيست؟ ورق فابريك به ورق هاي گفته ميشود كه در كارخانه به ابعاد خاصي توليد شده و بسته بندي شده است ولي ورقهاي برشي در كارخانه به صورت رول توليد شده اند و مصرف كننده ميتواند در طول مورد نظر خود برش دهد مهمترين مزيت ورق هاي فابريك نسبت به برشي ابعاد دقيق ورق هاي فابريك (دوييدگي نداشتن) است
کدام ورق ها برای رنگ کاری مناسب ترند؟
ورق سياه و ورق روغنی براي رنگ شدن مناسب ترند. ورق گالوانيزه را ميتوان رنگ كوره اي زد ولي در حالت عادي ورق گالوانيزه رنگ نميگيرد.

وزن هر برگ ورق را چگونه بدانم؟

وزن هر برگ ورق بسته به طول و عرض و ضخامت ورق طبق فرمول خاصي( طول*عرض*ضخامت*7/85) محاسبه ميگردد كه البته شما در سايت آهن تاپ اين امكان را داريد كه ورق هاي ابعاد استاندارد را در هر تعدادي وارد كنيد و وزنش را مشاهده نماييد و يا وزن مورد نظر خود را وارد كنيد و تعداد ورق را مشاهده كنيد