فولادهای ابزار کربنی

carboni

فولادهای کربنی به آن دسته از فولادها اطلاق می شود که کربن اصلی ترین عنصز آلیاژی آن باشد و عناصری نظیر منگنز،سیلیسیم و آلومینیم بمیزان کم در آن حضور داشته و فقط بمنظور عملیات کیفی (اکسیژن زدایی ،تلقیح و … ) به آن افزوده می گردند. کربن نقش اساسی را در افزایش استحکام فولادها ایفا میکند و این استحکام تا حد زیادی بمیزان کربن موجود در آلیاژ بستگی دارد .

فولاد کم کربن 

فولاد کم کربن بدلیل خواص هدایت مغناطیسی کاربرد زیادی در صنعت برق دارند. به طور کلی فولاد کربنی کاربرد وسیعی درصنعت داشته و معمولا در حالت آنیل و یا نرمالیزه بکار می روند ولی در موارد خاص در حالت سختکاری و تمپر شده نیز مورد استفاده قرار میگیرند. 


استیل 1.1740
عکس محصول قیمت
فولاد ابزارکربنی 1.1740

1

تماس بگیرید
فولاد ابزارکربنی1.1730

1

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 2 از کل 2 نتیجه